top of page

Hur man startar ett mikroföretag - kalkylblad

Är du intresserad av att starta en mikroföretag? Förutom att titta på våra 9-delade videoserier , motsvarar följande kalkylblad de steg som beskrivs i nämnda videoserie och krävs om de samarbetar med Dr. Epps för investeringsmöjligheter. Att komplettera dessa kalkylblad efter bästa förmåga kan göra skillnaden mellan en framgångsrik uppstartsmikrobusiness eller inte.

bottom of page